Zonder ook maar één politieke referentie maakt Ontroerend Goed in ‘Fight Night’ een zorgwekkende analyse van de consensus­politiek waarin ons democratisch bestel is verzeild geraakt. Dat is straf.

De Morgen - Evelyne Coussens ****

Meer dan over de acteurs op scène zegt ‘Fight Night’ immers iets over ons, het publiek, over hoe we als individu en groep be- en veroordelen, afstraffen of gedogen.

De Standaard – Liv Laveyne ****

Ontroerend Goed heeft me met deze ‘Fight Night’ doen nadenken en twijfelen, doen discussiëren en daar van alles bij voelen. Zelden tekenen zij voor een vrijblijvend avondje schoonheid of amusement, je moet er altijd weer wat mee, en da’s een buitengewoon grote verdienste. Haast u en bestel kaartjes, u wil dit meemaken.

De Morgen – Griet Op de Beeck

Een kruising tussen Big Brother en de algemene verkiezingen in Italië. 

The Independent – Paul Vallely ****

Het toont aan dat het democratisch proces onvermijdelijk gedoemd is om de keuzevrijheid te vernietigen. 

The List ****

Het toont hoe gemakkelijk de meerderheid de minderheid in het hoekje drijft als ze zich bedreigt voelt, en de overlapping tussen democratie en autocratie. Democratie is allemaal goed en wel, maar enkel als je deel vormt van de meerderheid. 

Culture Wars – Daniel Hutton

‘Fight Night’, net zoals alle producties van Ontroerend Goed, roept verdeelde reacties op, maar men kan niet ontkennen dat dit gezelschap onophoudelijk nieuwe wegen verkent in de omgang met het publiek, en op die manier uitdagend werk aflevert dat vragen oproept en provoceert   

A Younger Theatre – Jake Orr ****

Wie heeft in godsnaam consensuspolitiek nodig als er een revolutie van doen is? 

Total Theatre – Dorothy Max Prior

‘Fight Night’ ontplooit zich tot een levensnoodzakelijk onderzoek van waarom we zo hechten aan onze democratische instellingen ondanks hun falen en wat de alternatieven zouden kunnen zijn; en hoe we, als puntje bij paaltje komt, omgaan met dissidentie, in een grote samenleving of een kleine ruimte waar de meerderheid beslist heeft maar een kleine minderheid weigert akkoord te gaan    

The Scotsman – Joyce McMillan ****