De vraag is nu alleen wat Devriendt na dit stuk nog kan maken om de theaterbezoeker te verbazen. Geniaal.

Het Nieuwsblad - Rudy Tollenaere

Dit is een van de allermooiste voorstellingen die Ontroerend Goed ooit maakte, op de grens tussen beeldende kunst en theater, poëzie en politiek. Het stuk oogt prachtig (maar klinkt brutaal ontoegankelijk) tijdens de eerste twintig minuten. Maar die zijn net nodig om die magistrale kanteling mogelijk te maken. Pas zo wordt de voorstelling een helder, wonderlijk statement over hoe we onszelf en onze wereld dreigen te vernietigen.

Knack - Els Van Steenberghe ****

Created with charming, almost childlike, simplicity, the skill of the performers and those who conceived the piece cannot be applauded too highly. 

Western Morning News - Simon Parker

Met Are we not drawn onward to new erA toont Ontroerend Goed voor nu het eeuwig worstelen van de mens om het goede te doen, in weerwil van zijn eigen tekortkomingen. Zolang we er nog zijn.

Theaterkrant.nl - Louise de Koning ****